2. prednáška v jarnom cykle 2020

Za vlády cisára Marca Aurelia vzplanuli na severných dunajských hraniciach Rímskej ríše dlhotrvajúce, tzv. markomanské vojny (166–180 n.l.). Rimania vtedy podnikli viaceré vojnové expedície za Dunaj, aj na územie dnešného Slovenska. Z antických správ sa o týchto vojnách zachovali len veľmi fragmentárne údaje, takže miesta, kam rímske vojská prenikli a kde počas týchto výprav táborili, zostávali neznáme. Dlhú dobu jediným svedectvom bol len rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne.

Rímske vojská si počas vojnových výprav budovali zväčša len dočasné poľné tábory opevnené priekopou a valom, ktoré však už dávno z povrchu zeme úplne zmizli. Cieleným archeologickým bádaním v poslednom štvrťstoročí sa ich stopy predsa podarilo objaviť na Slovensku, v Dolnom Rakúsku i na Morave. V prednáške budú prezentované niektoré metódy (letecký prieskum, geofyzikálne merania, sondáže, systematické zbery, možnosti datovania), ale hlavne výsledky týchto archeologických objavov. Vďaka nim totiž dnes už poznáme viaceré miesta, kde počas vojnových výprav v dobe markomanských vojen rímske vojská Marca Aurelia prekročili Dunaj, kde táborili, kadiaľ postupovali, kam smerovali, i ktoré oblasti kontrolovali a dočasne okupovali.

V utorok 25. februára 2020 o 17:30 príde o týchto zaujímavých udalostiach a ich pozostatkoch porozprávať uznávaný odborník na dobu rímsku na Slovensku a v strednej Európe, PhDr. Ján Rajtár, CSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. O predmete svojho výskumu vie rozprávať veľmi pútavo a zároveň erudovame.

Miesto konania: SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, Bratislava (Starý Zuckermandel, 5 min. od zástavky Chatam Sófer)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *