Prednáška „O Tróji bez Homéra“

Srdečne pozývame všetkých milovníkov praveku na druhú tohtoročnú prednášku Archeologickej kaviarne, ktorá sa uskutoční v stredu 8. marca 2023 o 17:00 hod. v SNM-Archeologickom múzeu na Žižkovej 12 v Bratislave. 

Prednášať bude prof. PhDr. Peter Pavúk, PhD. z Ústavu pro klasickú archeologii FiF Univerzity Karlovy v Prahe, ktorý je dlhoročným členom tímu skúmajúceho Tróju a uznávaným špecialistom na dobu bronzovú v egejskej oblasti.

V prednáške predstaví najnovšie výsledky bádania okolo bájnej Tróje, ktorá bola medzi rokmi 1987 a 2012 skúmaná medzinárodným tímom vedeným univerzitou v Tübingene v Nemecku. Zameria sa na 2. tisícročie pred n. l. a hlavne na neskorú dobu bronzovú (Trója VI a VII). Tróju sa pokúsi situovať v rámci vtedajšieho sveta, geograficky síce niekde medzi mykénskou civilizáciou a chetitskou ríšou, ale kultúrne ako samostatnú predstaviteľku západnej Anatólie. Príde aj na homérske otázky a trójsku vojnu, ich prepojenie s konkrétnymi archeologickými nálezmi je ale veľmi ťažké. 

© obrázkov použitých na pozvánku: Troia Projekt, Peter Jablonka

Vstupné je dobrovoľné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *