Archeológia je živá veda, ktorá sa neustále mení. Intenzívna stavebná činnosť a s ňou spojená terénna archeológia, ale aj dlhodobá vedecká činnosť prinášajú množstvo noviniek, ktoré neustále obohacujú či dokonca menia naše poznatky o minulosti, a často prinášajú dych berúce nálezy a nečakané zistenia. Slovensko aj jeho okolie boli v dávnej minulosti osídlené zaujímavými civilizáciami, vystriedali sa tu rôzne etniká, diali sa tu zaujímavé udalosti, žili tu šikovní ľudia, ktorí po sebe zanechali bohatú materiálnu kultúru, ale aj zmenenú krajinu a životné prostredie.

V Archeologickej kaviarni sa (primárne) nebudú servírovať nápoje a jedlá, ale zaujímavé a atraktívne témy z archeológie, podané verejnosti primeraným spôsobom. Archeologická kaviareň sa snaží návštevníkom ponúknuť pestrý a vyvážený program, to znamená, aby si na “SVOJE“ prišli milovníci rôznych období a rôznych tematík. Vďaka zameraniu na aktuálne témy, vrátane výsledkov najnovších výskumov, prednášky navštevujú nielen „laickí“ záujemcovia o našu minulosť, ale aj odborná verejnosť a študenti archeológie či príbuzných odborov. Príjemnú atmosféru podčiarkuje aj „kaviarenská“ ponuka Archeologickej kaviarne, teda kávička, čaj a niečo malé na zahryznutie, ktorými sa môžu návštevníci osviežiť.

Od sezóny „jar 2020“ sa prednášky konajú v SNM-Archeologickom múzeu v Bratislave (Žižkova 12).