Ochrana archeologického dedičstva

Na tejto stránke Vám ponúkame základné informácie o archeologických nálezoch, náleziskách a o ochrane archeologického dedičstva; s odkazmi na stránky s podrobnejšími informáciami.

Ochranu archeologického dedičstva má v kompetencii Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady. Podrobnejšie info nájdete tu.

→ Za národné kultúrne pamiatky sú vyhlásené aj archeologické náleziská. Podliehajú prísnej ochrane. Vyhľadávať sa dajú tu.

→ Keď Vám je na stavbe predpísaný archeologický výskum, je potrebné osloviť niektorú z oprávnených osôb na vykonávanie archeologického výskumu, zverejnenú na stránke Ministerstva kultúry SR.

→ Čo je archeologický nález a čo robiť, keď ho nájdete NÁHODOU? Viac info tu.

Archeologické nálezy je najlepšie nechať v zemi na pôvodnom mieste a ohlásiť to zamestnancom krajských pamiatkových úradov. Ide o nálezy, ktoré sú odkryté napr. pri stavebnej činnosti (kde nebol predpísaný archeologický výskum) a môžu sa zničiť, alebo pri činnosti prírodných živlov či zveri a tým sú ohrozené. Ak ide o evidované archeologické nálezisko a ide napr. o črepy keramických nádob, viditeľné v zemi krtincov, nálezom je najlepšie tam, kde sú – v tom prípade ich ohlasovať netreba.

Pozn.: kliknúť na „prepísať mapu“ alebo „pridať do mapy“ – zobrazí sa mapa s bodmi, treba kliknúť na „i“ v ľavom hornom rohu a po kliknutí na konkrétny bod sa zobrazí informácia o danom nálezisku.

→ Prečo nepovolený detektorizmus škodí archeológii? Viac info tu.