O nás

Archeologická kaviareň je projektom Eisnerovej spoločnosti archeologickej, ktorý je realizovaný na báze dobrovoľníctva. Akademik, univ. prof. Jan Eisner (1885 – 1967) bol zakladateľom modernej archeológie na Slovensku v období prvej Československej republiky. Na Univerzite Komenského vyučoval prvú generáciu slovenských archeológov, viedol výskumy významných lokalít v okolí Bratislavy a venoval sa aj ochrane pamiatok. Na tú dobu zastával veľmi osvietené postoje nevykopávať všetko, ale zachovať čo najviac informácií pre budúce generácie.

Eisnerova spoločnosť archeologická je úzke zoskupenie archeológov, ktorých spája láska k archeológii a chuť posúvať archeológiu bližšie k ľuďom. Za rok sa rozrástli zo štyroch zakladajúcich členov (začiatok roku 2019) na aktuálnych piatich: Petra Kmeťová, Katarína Hladíková, Radoslav Čambal, Erika Makarová a Pavol Jelínek. Pôsobia na odborných inštitúciách v Bratislave: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Za vznikom idey začať organizovať sériu archeologických prednášok pre širokú verejnosť stála potreba priniesť archeologické poznanie na Slovensku bližšie k ľuďom. Keďže kvalitnej vedecko-populárnej literatúry je stále nedostatok, bežný človek zaujímajúci sa o vzdialenú minulosť siaha často po „alternatívnych“ zdrojoch, ktoré však svojvoľne manipulujú s informáciami a konštruujú skreslený obraz o minulosti. Archeologická kaviareň, forma prednášok spojených s následnou diskusiou, dáva možnosť širokej verejnosti stretnúť sa s archeológmi, dozvedieť sa o ich práci a zisteniach priamo od nich, či s nimi podebatovať „pri kávičke“. Navyše, v slovenskom hlavnom meste, na rozdiel od niektorých iných miest na Slovensku a v Českej republike, doteraz chýbala platforma, ktorá by sa systematicky zameriavala na zaujímavé prednášky z diania nielen v domácej archeológii.