Záznamy z prednášok

Záznam z prednášky ARCHEOLÓGIA NEVIDITEĽNÉHO: Prípady nedeštruktívneho výskumu v archeológii, ktorá sa konala 18. mája 2022.

Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu AV ČR, Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací: Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století.