Popularizácia archeológie

Pamiatkový úrad SR začal zverejňovať 3D modely hradísk, vytvorené z modelov terénu na základe leteckého laserového skenovania od ÚGKK SR.

Zatiaľ je zverejnených prvých 5 lokalít: hradiská v pohodí Tribeč – Zobor, Žibrica, Veľký (a Malý) Lysec, Veľký Tribeč; 1 v Malých Karpatoch – hradisko Neštich spolu s hradom Biely Kameň, všetko národné kultúrne pamiatky.

Na modeloch môžte vidieť zvyšky valov, priekop, brán do hradísk, viacerých opevnených areálov, sídelných terás, prístupových ciest niekedy tvorených zväzkami početných úvozov, ale aj ťažobné areály, staré vinohrady, zákopy z 2. svetovej vojny či zaniknuté skokanské mostíky.

Približovať, otáčať a klikať môžete na Lidar – Hradiska – Hillforts.