MILES CHRISTIANUS – Jazda v stredovekom vojsku

Problematiku stredovekých jazdeckých bojovníkov, teda rytierov, nám v utorok 19. novembra 2019 priblížila odborníčka na archeológiu stredoveku Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD., z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Vývoj vojenskej jazdy od najstarších fáz stredoveku po 17. storočie, spôsob stredovekého boja na koni, vojenská taktika, archeologické doklady prítomnosti rytierov, ale aj symbolika a duchovné vnímanie rytierstva, to všetko bolo súčasťou tejto zaujímavej a podnetnej prednášky