Diaľnica do minulosti, 19. 2. 2019

2. prednáška z cyklu Archeologická kaviareň bola o zaujímavých nových nálezoch na trase obchvatu Bratislavy a cesty R7, o ktorých nám pútavo porozprával jeden z vedúcich týchto výskumov, Mgr. Andrej Žitňan (VIA MAGNA, s.r.o. / AA AVALA, s.r.o.).