Minulosť na tanieri, 21. 5. 2019

Zaujímavé rozprávanie o jedle a pití doby bronzovej a železnej si pripravili naše kolegyne, Petra Kmeťová a Katka Hladíková. Takouto malou hostinou (obrazom, slovami aj drobnosťami pod zub) sme zakončili náš úspešný prvý jarný cyklus prednášok z archeológie. Budeme sa na Vás tešiť opäť na jeseň s ďalšími zaujímavými prednáškami.