Výskum 1600-ročnej kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec, 26. 3. 2019

3. prednášku mala dr. Tereza Štolcová z Archeologického ústavu SAV o honosnej hrobke mladého Germána spod Tatier z konca doby rímskej a o jej špičkovom vedeckom výskume, nabitá zaujímavými informáciami a príjemnou atmosférou.