Rímske stavby na Slovensku – rezidencie germánskej elity, 24. 9. 2019

Koncom septembra sme v nových, väčších priestoroch Výstavného pavilónu Slovenského národného múzea otvorili jesennú Archeologickú kaviareň skvelou prednáškou doc. Vladimíra Varsika z Archeologického ústavu SAV a Trnavskej univerzity. Dozvedeli sme sa, aké rezidencie si nechávali budovať germánske elity na našom území v neskorej antike, ako sa na nich odrážal vplyv vyspelého rímskeho sveta a aké vzťahy mali miestni Germáni s Rimanmi.