Starí Maďari v Európe včasného stredoveku (v príbehoch hrobov)

Dňa 13. marca 2024 porozprávala odborníčka na včasný stredovek v strednej Európe a pedagogička z Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. o problematike starých Maďarov vo včasnostredovekej Európe.