Veľká Morava: otázky archeológa historikom

Aj keď sa na očákávanú debatu archeológa s historikom nakoniec Jánovi Steinhübelovi z Historického ústavu SAV nepodarilo prísť, Vladimír Turčan zo SNM-Archeologického múzea ju zvládol aj za dvoch – pýtal sa historikov a otázky aj podrobne rozdebatoval. Už vieme, že s Veľkou Moravou a známymi udalosťami s ňou spojenými to nie je také jednoznačné, ako sa bežne uvádza. Do debaty sa samozrejme zapájala aj odvážnejšia časť publika