Veľká Morava – ríša, kráľovstvo či štát; alebo niečo iné?

Čo vie moderná archeológia priniesť k výskumu Veľkej Moravy?

Prednáška Mgr. Mareka Hladíka, PhD. z Archeologického ústavu AV ČR v Brne, z pracoviska Mikulčice, v rámci cyklu Archeologická kaviareň, ktorá sa uskutočnila 30. apríla 2019 v SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave.

Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu AV ČR, Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací: Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století.