Vojny a mier na Dunaji. Kde táborili vojská Marca Aurelia?

Dňa 25. februára 2020 porozprával uznávaný odborník na dobu rímsku na Slovensku a v strednej Európe, PhDr. Ján Rajtár, CSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre o problematike markomanských vojen (166–180 n.l.).