Výskum slovenských vedcov v Guatemale

V utorok 22. októbra zavítal do Archeologickej kaviarne dlhoročný spolupracovník archeológov a jeden z členov slovenského tímu skúmajúceho pozostatky civilizácie Mayov v Guatemale, Ing. Tibor Lieskovský zo Slovenskej technickej univerzity (Katedra geodetických základov). V skvelej prednáške porozprával o viac ako 10-ročnom výskume, o tom, s akými prekážkami a nebezpečenstvami sa výskumníci v džungli stretávajú, akým spôsobom výskum realizujú, ako sú geodeti nápomocní archeológom a objavovaniu nových poznatkov a koľko zaujímavých zistení sa dá dosiahnuť s pomocou rôznych moderných geodetických metód. Bolo to opäť veľmi zaujímavé a poučné