Hradisko v Jánovciach-Machalovciach: výrobno-obchodné centrum Keltov na Spiši

V stredu 9. novembra 2022 nám v Archeologickej kaviarni (v tehlovej pivničke v SNM-Archeologickom múzeu na Žižkovej ulici v Bratislave) predstaví kolektív autorov z viacerých inštitúcií keltské hradisko v Jánovciach-Machalovciach (okr. Poprad), ktoré sa stalo prednedávnom slávnym vďaka unikátnemu nálezu figúrky Kelta so zlatými očami.

Výskum hradiska však nie je len táto figúrka. Lokalitu osídlili nositelia púchovskej kultúry (azda keltskí Kotíni) na prelome 4. a 3. storočia pred Kr. Postupne sa z neho stalo výrobné a obchodné centrum nadregionálneho charakteru, čo dokladajú archeologické nálezy remeselníckeho náradia, polotovarov, výrobného odpadu, hotových výrobkov a hlavne početné nálezy mincí z rôznych kútov strednej a juhovýchodnej Európy. Ťažilo zo svojej strategickej polohy na križovatke dôležitých ciest. Hradisko sa skladá z opevneného kopca a neopevnených, ale do značnej miery prirodzene chránených predhradí.

Od roku 2020 sa na lokalite uskutočňujú systematické archeologické prieskumy. V roku 2021 bol na časti hradiska vykonaný aj geofyzikálny prieskum (magnetometria). Zachytil tu líniu valového opevnenia a niekoľko výrazných anomálií, ktoré môžu dokazovať prítomnosť sídliskových objektov. Na základe týchto výsledkov sa v roku 2021 na hradisku uskutočnil prvý sondážny archeologický výskum. Priniesol cenné informácie o podobe opevnenia, vnútornej zástavbe, ako aj o zničení hradiska v závere doby laténskej/na začiatku doby rímskej. Na tieto výsledky nadviazala druhá etapa archeologického výskumu, ktorá sa uskutočnila v lete tohto roku. Na výskume a spracovaní získaných dát sa okrem archeológov podieľa rad odborníkov na geodéziu a kartografiu, archeobotaniku, archeozoológiou, metalografiu, petrografiu atď.

Hradisko a výskum na ňom predstaví kolektív hlavných autorov Mgr. Mária Hudáková (Múzeum Spiša Spišská Nová Ves), Mgr. Matúš Hudák (Archeológia Spiš, s. r. o.), doc. Mgr. Dominik Repka, PhD. a Mgr. Matej Styk, PhD. (obaja Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).

Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Fondu na podporu umenia: „2. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *