Prednáška „Problematika rekonštruovania starých remeselných postupov na príklade meča z Blatnice“

Srdečne pozývame na poslednú tohtoročnú prednášku Archeologickej kaviarne, ktorá sa uskutoční v stredu 13. decembra 2023 o 17:00 hod. v SNM-Archeologickom múzeu na Žižkovej 12…