Starí Maďari v Európe včasného stredoveku (v príbehoch hrobov)

Všetkých záujemcov o včasný stredovek pozývame na druhú tohtoročnú prednášku Archeologickej kaviarne. Bude sa konať v stredu 13. marca 2024 v čase od 17:00 v Archeologickom múzeu v Bratislave.

Problematiku starých Maďarov vo včasnostredovekej Európe predstaví špecialistka na včasný stredovek v strednej Európe a pedagogička z Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Udalosti záveru včasného stredoveku v stredoeurópskom priestore sa okrem zániku Veľkej Moravy nepochybne spájajú aj s objavením sa starých Maďarov v Karpatskej kotline. Otázky týkajúce sa spôsobu života a foriem spoločenského zriadenia, materiálnej kultúry, každodenných aktivít, vojenstva, kultúry, pohrebných a rituálnych zvyklostí Maďarov možno rekonštruovať predovšetkým prostredníctvom analýzy ich hrobov a pohrebísk. Pre publikum v rámci cyklu „Archeologická kaviareň“ budú tieto informácie podané prostredníctvom „príbehov hrobov“.

Vstup voľný, vstupné dobrovoľné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *